Effektiv nyproduktion med decentraliserad ventilation

BRF Nostalgigården

– Effektiv nyproduktion med decentraliserad ventilation från Energy Building!

I december 2017 stod BRF Nostalgigården klart för inflyttning. Moderna och vackra lägenheter med solid struktur och omfattande komfortval stod och väntade lägenheternas första ägare. Vi har följt hela projektet Projektbeskrivning av decentraliserad bostadsventilation – vid nyproduktion av BRF Nostalgigården. som ett exempel på effektiv nyproduktion utifrån ventilation.

Effektiv nyproduktion med decentraliserad ventilation från energy building
Flygbild över projektområdet, där den gula rektangeln markerar var BRF Nostalgigården är uppförd idag

Olle en återkommande kund

För Energy Building började det i slutet av 2016 när vi blev kontaktade av en gammal kund till företaget. Olle Nilsson på Wasa Hus hade arbetat med vår decentraliserade ventilation i ett tidigare referensobjekt. I det projektet byggdes 8 st marklägenheter i Kristianstad och Olle såg hur effektiv nyproduktion kan bli. Nu var projektet att bygga 15 lägenheter tillsammans med en barndomsvän – på Skanörs Vångar.

Ett behov av bra seniorbostäder

Olle och hans vän Pelle visste att det fanns många äldre människor som bodde i stora hus i området och som skulle kunna tänka sig att vilja bo i en mindre och mer lättskött bostad på ålderns sensommar. Så föddes idén om att bygga 15 st lägenheter, i en seniorinriktad bostadsrättsförening.

Konceptet var lättsålt och snart var alla 15 lägenheterna sålda och bygget kunde börja.

Effektiv nyproduktion med Lunos e2 och Silvento
Bottenplan i en av de 5 huskropparna
Effektiv nyproduktion med Lunos lösning i bostäderna
Ovanvåning

Energy Building fick förtroendet att leverera ventilationen

Bostadsrättsföreningen döptes till Nostalgigården och skulle utveckla sig att bli Energy Buildings bäst dokumenterade referensobjektet då det är ett skolexempel på decentraliserad ventilation.

Projektet:

  • En byggherre som kände till förtjänsterna med systemet redan i planeringsfasen och följaktligen utnyttja dem: Prefabricering Boendevolym och Separata system
  • En arkitektur och byggprojektering som tjänade mycket på att ha decentraliserad ventilation
  • Prefabricerade betongelement från Starka som på fabrik gjorde en stor del av ventilations installation
  • En byggentreprenör som gjorde en del av montaget och en elinstallatör som gjorde resten.

För Energy Building var projekt som var stort nog för att kunna påvisa på de synergieffekter som vår ventilationslösningen innebär. Olle som återkommande kund hade under projektet lätt att beskriva de resonemang och bakgrund kring byggnation som låg till grund för de tekniska lösningarna. Huvudprodukterna som användes var par verkade fläktenheter idag iV Smart + då e² och Silvento ec:

En riktig radialfläkt som ger höga tryck och kan ventilera stora avstånd

Olle och många med Olle argumenterar ofta för prefabricering. Generellt likställs ofta prefabricering med billigare byggnation vilket oftast stämmer för varför annars prefabricera? Samtidigt berorer det på vad som byggs och vilka aspekter som läggs in. För decentraliserad ventilation finns det lite olika fördelar med prefabricering:

  • Med mindre installationstid och färre moment på byggarbetsplatsen blir det möjligt att få en kortare byggtid
  • Mer montagemoment på fabrik, kvalitetssäkrande
  • Material leveransen är inte ”billigare” men genom mer montage på fabrik få arbetsmoment på plats och inga arbetsmoment för att tex bygga in kanaler, blir det en lägre total kostnad

Vi vill rekommendera vår broschyr Projektbeskrivning av decentraliserad bostadsventilation – vid nyproduktion av BRF Nostalgigården.

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!

Läs en projektbeskrivning av nyproduktion

Klicka på broschyren!