Inomhusklimat

Hus förbättrat med decentraliserad ventilation för bra inomhusklimat

Luftväxling

Tyska universitetsstudier visar att luften i ett växelvis verkande ventilationssystem ger en god mix av luften även i rum som inte har en fläktenhet. Under förutsättning att rummet har kontakt med 2 rum som har ett par fläktenheter
som samverkar.

Inget kallras

Vid mätning i Österbotten Finland var utomhustemperaturen-18 °C. Tillufts temperaturen fluktuerade mellan 17–21°C.I början av tilluftscykeln uppmättes 21°C temperaturoch i slutet 17°C på tilluften. Detta gör en skillnad på 4°C.Yt-temperaturen på kåpan var 18°C. Mätningar gjorda avIngenjörsbyrå Kronqvist.

Behovsstyrd ventilation

Enkelt att ställa in utifrån önskemål, manuellt eller automatiskt
med fuktstyrningssensor. Flexibelt att bestämma om rum styrs var
för sig eller hela bostaden med en styrning. I det beskrivna fallet
finns möjlighet att styra rummen var för sig.

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!