Decentraliserad ventilation – så funkar det

Ventilationssytem med decentraliserad ventilation
Decentraliserad ventilation

Decentraliserad ventilation har utvecklats som ett begrepp ur intresset att ha värmeåtervinnade ventilation utan ett stort ventilationsaggregat och ventilationskanaler. Utvecklingen startade för runt 20 år sedan på inVENTer Gmbh i Tyskland som fortfarande är det ledande landet. Anledningen till att Tyskland är det ledande landet är ambitionen att minska energiförbrukningen i olika typer av statsprojekt samt ett regelverk som utgår från den boendes möjligheten att påverka ventilationen istället för kontinuerliga grundflödeskrav.

Så funkar decentraliserad ventilation

Ett plötsligt supportärende Energy Building

Det finns lite olika lösningar som ingår i begreppet decentraliserad ventilation där de 2 vanligaste lösningar är parvisa fläktenheter och rumsaggregat/rumsventilator. Produkterna som ingår i en lösning har många namn/beskrivningar så som fläktenhet, väggfläkt, “wallunit”, roomie, mini-FTX eller badrumsfläkt. För att få till en fungerade ventilationslösning så behöver samtliga rum en fläktenhet, såvida inte sker en luftväxlingen genom rummet, kan tex vara en hall/tv-rum på ovanvåning i en villa.

I wc/dusch, tvättstuga och badrum är en fläkt i bara det rummet det vanligaste. Det kan vara en “vanlig” badrumsfläkt som ventilerar ut luft kontinuerligt eller vid behov. Alternativt är det en fläktenhet med värmeåtervinning som tex iV Twin + . En frånluftsfläkt/badrumsfläkt är billigast att installera. Normalt har den en bra fuktstyrning vilket gör att den enkelt kan styras utifrån behov i kombination med strömbrytare (normalt lampan i rummet). En väggmonterad fläkt som tex iV Twin + måste sitta i en yttervägg vilket är begränsande. Det är även en ganska dyr lösning, betänkas bör även att med en keramisk värmeväxlare så fukt återvinns ca 20%. Enligt BBR så måste dålig luft från våtrum ventileras ut och den skall inte sprida sig till övriga rum.

I kök gäller samma princip som i våtrum den skall inte spridas till övriga bostaden. Köksfläkt eller kolfilterfläkt är 2 lösningar där många kompletterar en kolfilterfläkt med en frånluftsfläkt för att kunna ventilera ut om det blir fuktigt (automatiskt) och med strömbrytare vid. I lite större kök kan en rumsventilator eller ett par verkande fläktenheter monteras.

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt

Bostadens basventilation är parvisa enheter eller rumsventilator med värmeåtervinning. För att få en bra funktion behövs 1 enhet per rum, vilket brukar var grunden i tex Tyskland. För att uppnå flödeskrav enligt BBR behöver antalet enhet normalt ökas för godkänd OVK (beror naturligtvis på planlösning och storlek på rum) .

Den vanligaste typen av fläktenhet i en decentraliserad ventilationslösning är pull/push enheter som var 70 s växlar riktning. När de ventilerar ut avges värmen till den keramiska värmeväxlaren. När fläkten sedan byter riktning avges värmen till luften.

iv Smart + med decentraliserad ventilationslösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt

Parvisa enheter

De arbetar som par med pull/push funktion dvs när en ventilerar ut ventilerar den andra in. Att ha en som arbetar självständigt skulle betyda en den kan skapas ett övertryck i bostaden vilket normalt sätt alltid skall undvikas.

Parvisa enheter som tex iV Smart + monteras i ytterväggen. Vanligast är att de monteras i ett 160 mm montagerör (ventilationsrör i plast som är 154 mm invändigt) men det finns även ett par produkter som använder sig av både större och mindre montagerör. Vanligast är dock 160 mm då det visat sig vara “lagom”.

Parvisa enheter arbetar för att skapa ett marginellt undertryck. Samtidigt är det “svaga” fläktar så om en badrumsfläkt skapar ett undertryck så ventilerar de parvisa enheterna ut mindre och in mer.

En stor fördel i studier är att om 2 st par verkande fläktenheter monteras i var sitt rum med en hall emellan dem så blir även hallen ventilerad. Så fungerar det inte med en rumsventilator som har värmeåtervinning.

Värmeåtervinning för parvisa enheter ligger normalt kring 85% enligt EN 13141-8

decentraliserad ventilation med parvisa enheter

Rumsventilator

En rumsventilator som ventilerar ett rum. Normalt sätt inkluderas inte badrumsfläktar i begreppet utan ofta är det en fläkt som sitter i eller på en vägg. Luften går i båda riktningar som i ett FTX aggregat. En rumsventilator blir ofta lite större så om den sitter i väggen används ofta 180 eller 200 mm montagerör (alternativt ett rektangulärt hål). Ett alternativ är också 2 st lite mindre rör och att värmeväxlaren sitter invändigt. Det finns 2 vanliga lösningar:

Kontinuerlig värmeväxlare som om den sitter i väggen ofta är en korsströmsväxlare där 2 st fläktar kontinuerligt ventilerar in respektive ut.

Pull/push, tex iV Twin + som har 2 st fläktar som går kontinuerligt men byter riktning var 70 s. Med fuktgivare eller knapptryckning kan några fabrikat styras så att båda ventilerar ut som en frånluftsfläkt vid behov.

Kontinuerliga värmeväxlare redovisar ofta värmeåtervinning för växlaren enligt EN 308 medan pull/push oftast refererar till 13141-8 (mer om värmeåtervinning). Värmeåtervinngen har lite större spann 80-90 med vissa både högre och lägre.

princip rumsventilator

Ett exempel

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning på 73 m²

Vardagsrum, kök och sovrum

  • iV Smart+ arbetar parvis
  • Sovrumsdörrarna måste ha luftspalt, för luftflöde, vid ändrad fläktriktning skapas en turbulens, utöver den termiska som sker genom att det är olika temperatur på utgående och inkommande luft
  • Om man på grund av ljud eller brandklassning har tätare dörrar så löses detta genom att utrymmet innanför får ett eget par.
  • 1 styrenhet kan styra ett eller flera par fläktenheter
  • Luftkomforten styrs med styrenheten

Toalett och våtutrymmen

Dessa ses som egna ventilationszoner och kompletteras med ventilationsenheter med eller utan värmeåtervinning:

  • Ren frånluft då yttervägg saknas
  • Silvento fläkten styrs via fuktsensor och strömbrytare vilket säkerställer fukt och lukt

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!