Våra lösningar

Energy Buildings ventilationslösningar utgår från tanken att behovet skall kunna påverkar ventilationen. Våra produkter kan kombineras till 3 olika systemlösningar:

Frånluftsventilation

Frånluftsfläktar i badrum, kök, toaletter eller tvättstugor, ventilerar ut frånluften antingen direkt ut genom väggen eller via kanal. Det resulterande svaga undertrycket “drar” in frisk, filtrerad luft genom väggventilerna i vardagsrum och sovrum. Normalt används ett grundflöde som ökas vid behov ofta automatiskt vid fukt och manuellt med strömbrytare.

Våra produkter:

En av våra 3 ventilationslösningar med frånluft

Ventilation med värmeåtervinning

Med detta effektiva system är alla rum i bostaden utrustade med värmeåtervinningsenheter – precis där de behövs. I våtrum som toalett, wc/dusch och tvättstuga monteras rumsventilator som iV Twin +. I övriga rum monteras ett antal par verkande enheter. För att lösningen skall fungera behöver alla rum vara vid en yttervägg. I bland är det svårt då wc/dusch ofta saknar fönster.

Våra produkter:

Ventilationslösning med iV Twin +

Kombinationen

I kombinerade system används minst två olika typer av ventilation tillsammans. Kombinationen med frånluftsenheter och fläktar med värmeåtervinning är särskilt effektiv.

När bostadsutrymmen har konstant frisk luft med liten värmeförlust tack vare värmeåtervinningsenheter, ventileras frånluftsrum som badrum, toaletter, kök och tvättstuga kostnadseffektivt efter behov.

Våra produkter:

iv Smart + lösning istället för Lunos e2 med Silvento som frånluftsfläkt
Systemlösning lägenhet på 73 m³

Kombinationen den “vanligaste” av våra ventilationslösningar

Vi har normalt 2 typer av kunder, de som vill förbättra ventilationen och de som skall bygga nytt. Med vår kombinationslösning ventilerar iV Smart + bostadsytan som helhet, frånluftsfläktaran kompletterar detta och tar ut luften när den är fuktig eller när någon använder tex wc/dusch.

Bostaden

luftväxling decentraliserad växling

För att få till en god ventilation i bostaden är iV Smart + vår centrala produkt som tar tillvara på husets utgående värme och återanvänder upp till 85% till uppvärmning av friskluften. I varje rum som inte är våtrum placeras minst 1 st iV Smart +, dessa arbetar parvis så det skall vara jämt antal i bostaden, detta för att inte kunna skapa ett övertryck. Xenion-fläkten iV Smart+ arbetar kontinuerligt och byter automatiskt luftriktning var 70:e sekund. När fläkten drar ut den gamla inomhusluften fångas en stor del av frånluftens värmeenergi upp och lagras i den inbyggda keramiska ackumulatorn. Därefter växlar fläkten riktning, för att under 70 sekunder ventilera in frisk utomhusluft som passerar den uppvärmda keramiska ackumulatorn. Den svala utomhusluften värms upp under sin passage genom keramiken, och blir till förvärmd och fräsch tilluft som sprids i exempelvis vardagsrum eller sovrum. Vid nyproduktion blir det normalt 1 par per 20-30 m3, brukar bero på planlösning och att luftflödet skall uppfylla BBRs krav.

Helt utan kanaldragning


Traditionella ventilationsaggregat tar stora utrymmen i anspråk, för att nå fram med kanaler till alla rum som behöver luft växlas. Montageingreppen blir ofta stora och installationskostnaden hög. I många äldre hus känns det därför näst intill ”hopplöst” att montera ett traditionellt centraliserat aggregat, det blir både dyrt och krångligt.

Tvättstuga

Beroende på situation brukar vi rekommendera olika förslag, WC/dusch har ofta ett kort fuktpåslag varför en frånluftsfläkt fungerar bra. Medan en tvättstuga beroende på använda kan ha längre om tex kläder hängs upp. Är tvättstugan stor med ytterväggar är ett alternativ att sätta ett par iV Smart + eller mindre tvättstuga en iV Twin +. Samtidigt torkas det inte tvätt eller det saknas möjlighet för att montera i yttervägg fungerar en Silvento utmärkt!

WC/dusch och badrum

Ventilation i wc/dusch har primärt 2 syften, att ventilera ut oönskad odör och fuktig luft. I vår lösning fyller Silvento fläkten funktionen, Silvento är fuktstyrd, dvs blir det fuktigt startar fläkten och om fuktigheten ökar, ökar fläkten för att sedan minska när luften blir torrare. Det går att utrusta Silveno med en VOC* styrning men det enklaste och det vi rekommenderar är att när belysningen startas så startar fläkten och går till belysningen stängs av (görs genom en tändtråd mellan lampa och fläkt). Vid luftförbättring är det vanligt att det redan sitter en fläkt i Wc/dusch, ofta en “PAX fläkt”. I de fall uppfyller den funktion.

Kök

Kök har köksfläkt eller kolfilterfläkt. Med kolfilter fläkt kan det vara en poäng att komplettera med en fuktstyrd fläkt som Silvento. I övrigt styr planlösningen mycket där det i villor blir naturligt med 1 par i köket som styrs av en sMove.

Vår Silvento har några viktiga fördelar:

 • Det är en radialfläkt som ger ett högre tryck än vanliga badrumsfläktar, dvs den kan förflytta luft längre sträckor i en kanal och den ventilerar ut även om det är stark vind på utsidan.
 • Det finns en backventil som rätt monterad gör att det inte kan gå luft baklänges från utsidan in i wc/dusch och vidare
 • Monteras med fördel i tak och blir väldigt diskret

* VOC, Volatile Organic Compounds dvs lättflyktiga organiska föreningar, tex reagerar den på hårspray

LUNOS Silvento frånluftsfläkt decentraliserad ventilation

Planera en kombinerad ventilationslösning

 1. Välj ventilation i våtutrymme
 2. Placera ut iV Smart+, jämt antal med normal placering i linje med ovankant fönster
 3. Välj var sMoven skall placeras, en sMove kan styra flera par
 4. Välj yttergaller/ytterkåpa och innerkåpa

Fördelarna med lösningen

 • Minimalt med kanaldragning (eventuellt lite i samband med Silvento)
 • Enkel installation och montage utan luftflödesinställningar
 • Enkel att själv göra service och underhåll
 • Bra energiverkningsgrad, låg strömförbrukning och en bra värmeåtervinning
 • Enkelt att styra ventilationen

Se en mer ingående jämförelse på InVENTers hemsida.

Garantier

I vår lösning som beskrivits ovan är iV Smart + och sMove de central produkterna som vi kompletterar med egna så som kabel och innerkåpan APW.

5 års garanti med Inventer

Vanliga frågor

Hur tjock måste väggen vara?

Till en vanlig iV Smart + behövs 300 mm vägg eller mer. Är väggen tunnar så har vi olika lösningar. IV Smart kompakt är 100 mm kortare. Dessutom kan den kombineras med ytterkåpa på utsidan som gör det möjligt med ännu tunnare väggar.

Hur mycket ström drar ett par?

En iV Smart + drar vid normal drift ca 1,5 W. Ett par förbrukar alltså ca 2*1,5*24*365=26,3 kWh, till detta kommer sMoven och förluster i transformator

Fungerar lösningen vid låg temperaturer?

Vi har levererat till svenska fjällvärlden och hittills har inte någon enhet fryst igen och inga andra komplikationer med iV Smart + heller.

Mellan sMove och iV Smart + dras kabel. Finns det ingen trådlös ventilationslösning?

Jo, vår leverantör Inventer har en trådlös lösning, Connect. Med den sker kommunikationen på 868 MHz i systemets trådlösa nätverk mellan de enskilda ventilationsaggregaten. Frekvensen är avskild från andra RF/Wi-Fi-nätverk och har en utmärkt räckvidd. Dock skall tilläggas att 2 saker. Samtliga iV Smart + behöver då strömförsörjning av 230 V som ersätter styrkabeln. Styrenheterna behöver även den 230 V. Med Connect lösningen går det inte att byta innerkåpa så ljudet blir ca 7 dBa mer med en connectlösning än med vår APW på insidan, vid samma ljudbild blir luftflödet med APW 2-3 gånger så stort.

Behövs det elektriker till inkoppling?

Ja, till inkoppling av Silvento och transformator (24 volt som matar sMove)

Vad påverkar värmeåtervinningen?

För en iV Smart + är värmeåtervinngen vid test enligt “norm” 87%. Naturligtvis minskar den som helhet i bostaden när frånluften går i våtrum. Utöver det påverkas verkningsgraden av vind och temperatur. Verkningsgraden är testad vid 7 grader och när temperaturen blir lägre så blir verkningsgraden lägre. iV Smart + är ingen “stark” fläkt och är det stark vind utomhus så påverkas verkningsgraden negativt.

vind vid decentraliserd ventilation

Hur bra blandas luften

Studier som tex EwWalt, “Energetic evaluation of decentralised controlled domestic ventilation in alternating mode of operation” och Alexander Merzkirchs, “Energieeffizienz, Nutzerkomfort und Kostenanalyse…..” visar båda att luftutbytet blir bra med par verkade fläktenheter. I EwWalt studien studeras även vindens effekt på luftutbytet. I de scenarier som testades blev luftombytet bra.

Luftcirkulation eller blandning utspädning av ventilationsluft
Kontakt Jesper på Energy Building för offert på ventilation

Jesper Christensson
070-713 34 89
jesper.christensson@energybuilding.se

Kontakta Claes på Energy Building för en offert på ventilation

Claes Nordfeldt
070-204 64 63
claes.nordfeldt@energybuilding.se

Skall du bygga:

 • Om
 • Till
 • Nytt
 • Renovera

Vi hjälper dig med ett förslag på hur en lösning från oss kan se ut. Det kan vara en:

 • systemlösning
 • tilläggsventilation
 • luftförbättring
 • delventilation

Decentraliserad ventilation är enkelt – vi guidar dig genom processen!

Energy Building Solutions in Sweden AB
Järnvägsgatan 8
243 30 HÖÖR

Kontakta oss

  Broschyr decentraliserad bostadsventilation

  Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!