Energy Building

“Energy Building säljer decentraliserad ventilation till bostäder på den svenska marknaden”


Energy Building Solutions in Sweden AB

Energy Building är inVENTer GmbH samarbetspartner på den svenska marknaden. Sedan Mats Jönsson startade verksamheten 2011 har fokus varit decentraliserad ventilation. Första installationen blev i det egna huset som Mats byggde i Västra Karup. När Mats introducerade tekniken i Sverige var den i stort sätt okänd. Utvecklingen har under de sista 10 åren varit väldigt stark i Tyskland då energihushållningen har varit prioriterad.

Energy Building idag

Energy Buildings kontor i HÖÖR
Energy Buildings kontor i HÖÖR

Från en start i Mats hem i Båstad blev det lager och kontor i Båstad. Sedan Jesper och Claes tog över företaget 2016 finns kontoret och numera även lager i Höör. Under åren har nya produkter tillkommit där vår Smygin Akustik Puck och XENION tekniken är 2 väldigt centrala delar i att förbättra funktionen

Energy Building hjälper till under hela processen. Genom att arbeta i ett nära samarbete med beställaren är vår ambition att få till en effektiv process från ritbord till färdig installation. När decentraliserad ventilation installeras är det oftast snickare eller murare som installerar montagedetaljer, så som montagerör och yttergaller på byggarbetsplatsen. Vid prefabricering monteras de med fördel redan på fabrik. Slutmontage av fläktenhet och innerkåpa görs oftast av elektriker i samband med att elen kopplas. 

Energy Building vänder sig till både nyproduktion och renovering av bostäder. I Sverige är nyproduktion störst men i tex Tyskland är renovering större. Att fördelningen är sådan i Sverige beror till stor del på att Mats hade sina kontakter och erfarenheter i nyproduktion.

Energy Buildings ventilation vid nyproduktion

Mats såg stora fördelar med att kunna bygga med öppen planlösning när han byggde sitt egna hus i Västra Karup 2011. Huset är tillverkat med Reformhus byggsystem, prefabriceringen och montage blir enklare utan ett kanalsystem. Med bakgrund som husfabrikant var möjligheten till ökad prefabricering såklart i linje med Mats önskemål. Att slippa kanalrengöring och lägre energiåtgång var bonus.

Montagerör iv ägg decentraliserad ventilation

Fördelarna som Mats såg är de samma idag men med skillnaden att många av de leveranser som sker är till flerbostadshus där brandcellsgränser är en återkommande fråga. Med en ventilationslösning per lägenhet undviks många “problem” och blir ekonomiskt fördelaktigt när boende volymen dessutom oftast ökar (ingen tanksänkning pga kanaler eller aggregat som står i klädkammaren).

Renovering med ventilation från Energy Building

Förbättrad bostadsventilation med Lunosbostadsventialtion

Fördelarna som Mats såg är de samma idag men med skillnaden att många av de leveranser som sker är till flerbostadshus där brandcellsgränser är en återkommande fråga. Med en ventilationslösning per lägenhet undviks många “problem” och blir ekonomiskt fördelaktigt när boende volymen dessutom oftast ökar (ingen tanksänkning pga kanaler eller aggregat som står i klädkammaren).