Lätt renoverat med decentraliserad ventilation

Decentraliserad ventilation i privatbostäder är oftast som en luftförbättringsåtgärd. Luften står stilla i något rum eller så känns luften unken i sommarstugan. Ofta är det som en effekt av att renoveringar tex fönsterbyte gjort att självdraget inte fungera som tidigare. I samband med total renoveringar kan det vara aktuellt att uppgradera ventilationen som i projektet från Fristad nedan. Det vanligaste de senaste åren har dock varit ombyggnad av affärslokaler till bostäder. I de fallen lämpar sig ofta decentral ventialtion väl.

Lätt renoverat me

Enkel installation

Håltagare/snickare

  • Håltagning i yttervägg
  • Montage av installationsrör och yttergaller

Elektriker

  • Drar styrkabel mellan fläktenheter och styrning, koppla ihop med 24 v strömkälla
  • Tryck in iV Smart + i montagerör (och koppla) samt montera innerkåpa

Renoverat Torp med decentraliserad ventilation Pax fläkt i wc/dush
Renoverat torp utanför Kalmar

Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad 

  • Möjligt att göra i etapper, rum, för rum, våningsplan, lägenhet eller trappuppgång
  • Minimalt återställande, inga kanaler som skall kläs in med regla och gipsskivor för att sedan spacklas och målas. 
  • Oförändrad boendevolym, inget aggregat som tar plats eller kanaler som sänker taket  tex i hallen.
Ombyggnad på Östermalm

Bostad

  • Fungerar som luftförbättring av självdrag med för dåligt flöde och i symbios med ett FTX-aggregat i balans, tex vid tillbyggnad.
  • Brandceller, i flerbostadshus förblir brandcellsgränser utan genomföringar, dvs ingen kostnad för brandspjäll eller framtida underhåll av brandceller.
  • Varje lägenhet är sitt egna ventilationsområde och styrs oberoende av övriga. Ändras flödet upp eller ner i en lägenhet påverkas inte övriga och ingen risk att ventilationen tar luft från en lägenhet till en annan.
Förbättrad bostadsventilation med Lunosbostadsventialtion
Renovering av flerbostadshus i Fristad

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!