Spaning, BAU 2019

Den 19:e januari avslutades BAU 2019. Under de 6 dagarna som mässan pågick besökte 250 000 besökare de 2 250 utställarna på mässans 200 000 m². Mässan är uppbyggd av 19 st hallar med olika tema. Vi besökte mässan för att se hur utvecklingen ser ut inom ventilation och för övriga trender och nyutveckling. På mässan presenterades ett antal produkt innovationer som fick prestige priset från BAKA, läsa mer om vinnare och tävlande om BAKA Award 2019. Nedan är vår spaning från BAU 2019 med lite som vi noterade utanför vårt normala arbetsområde.

Integrerade solceller

I samband med att Energy Building ställde ut på Nordbygg 2018 fanns det utställare som integrerat solceller i takpannor. Lösningen såg bra ut men kändes som dyr att producera. I Nelskamp monter såg vi samma produkt, tak med integrerade solceller. Skillnaden var att de tagit solceller och byggt en tak lösning med tegel eller betong kring solcellerna.

Nelskamp integrerade solceller på BAU 2019
Solsceller Nelskamp
Solceller integrerade i tak på BAU 2019
Exempel med integrerade solceller på ett tak i en annan monter

Återvinna virke

En för oss ny trend på en byggmässa som BAU 2019 var “reclaimed” som term, dvs återanvändning/återvinning av byggnadsmaterial, i större skala. Wonderwallstudios från Holland har som affärsidé att återvinna använt virke och utveckla det till något nytt. Jan Swinkels som är grundare av företaget fick iden när han såg övergivna hus i Asien. En vanlig produkt är innerpanel, även om det inte går att prata om ett tydligt sortiment då det varierar mycket med material tillgången.

Ny användning för återvunnet virke på BAU 2019
“Reclaimed Wood”

E-NERGY CARBON

Den spaning BAU 2019 som känns mest unik är värmemattan E-NERGY CARBON. Den kan användas som elektrisk golvvärme och lägges då ut som en matta fixeras med fix eller lim. Med en tjocklek på endast 0,4 mm bygger den väldigt lite, vilket gör att den vid behov kan användas på vägg eller tak med väldigt liten bygghöjd. Värmemattan är uppbyggd av en PET film/väv som med insprängt kol blir ledande. Över värmemattan är spänningne 36 V och det är möjligt att göra hål i mattan (för tex eldosor och fixering) med bibehållen funktion. Läs mer om E-NERGY CARBON

E-NERGY CARBON en innovativ nischad produkt för direketvärme

Med den 0,4 mm tjocka mattan i handen

E-NERGY CARBON värme mattor på 0,4 mm för golv, vägg och tak

Värmematta

Summering av vår “Spaning BAU 2019”

Med en mässa med 2 250 utställare finna det otroligt många nyheter som tex inVENTers, iv Smart Vår “spaning BAU 2019” är några av de trender mer än nyheter som vi noterade. Det finns otroligt mycket att titta på och en bra planering inför ett besök över vilka hallar som är av intresse är att rekommendera. Läs även vårt blogginlägg om Proclimas spraybara luft- och ångspärr AEROSANA VISCONN.

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!