Universalstyrning

Universalstyrning har en inbyggd fuktsensor som gör att den även kan styra enheter som placeras i våtutrymmen, detta gör dem då automatiska och fuktreglerade. Utöver detta har den även en filterbytesindikatorlampa och en lägesindikatorlampa, som gör användaren uppmärksam på ventilationssystemets status.

 

Beskrivning

Universalstyrning – ventilationsstyrning med fuktkontroll

Denna enhet har i mångt och mycket blivit ersatt av den nyare Smart Comfort, där styrning och knappar integrerats till en enhet med fler och smartare funktioner.

I likhet med Smart Comfort så har även denna Universalstyrning funktioner som låter dig:

  • reglera fläkthastigheten i 3-4 steg
  • aktivera vädringsläge där värmeåtervinningen åsidosätts, så kallad kallventilation
  • låta ventilationen arbeta automatiskt genom fuktstyrning

Universalstyrning är dock fortfarande i hög grad användningsbar, framför allt i ventilationssystem där användaren inte ska eller bör justera ventilationen i någon större utsträckning.

Den passar även bra i utrymmen och sammanhang där designen inte spelar lika stor roll utan man är ute efter funktionen att kunna styra ventilationen. Installationen kräver att man även införskaffar en två-knapps väggbrytare, exmpelvis W2. Universalstyrningen får plats bakom en vanlig väggbrytare i en extra djup standard väggdosa.

Universalstyrning har en inbyggd fuktsensor som gör att den även kan styra enheter som placeras i våtutrymmen, detta gör dem då automatiska och fuktreglerade. Utöver detta har den även en filterbytesindikatorlampa och en lägesindikatorlampa, som gör användaren uppmärksam på ventilationssystemets status.

Universalstyrning matas med svagström från transformator på mellan 18-100 W, och kan styra e2:or eller ego

Ytterligare information

Inkommande spänning:

12 V DC

Utgående spänning:

12 V DC

Funktionsspänningsområde:

0-10 V

Driftström:

Max. 5 A

Belastning:

Max. 60 W

Standard väggdosor:

66 mm djup.

Antal styrda enheter:

5 par LUNOS e2 ELLER 5 st LUNOS ego ELLER 2 st LUNOS RA 15-60

Lanseringsår:

2015

Beställ Nr

39 975