XENION den nya fläkten för decentraliserad ventilation

Sedan inVENTer startades av Peter Moser 1999 har inVENTer arbetat med att kontinuerligt utveckla produkter och lösningar för decentraliserad ventilation. Xenion fläkten är inVENTers första helt egenutvecklade fläkt där nästan 20 års erfarenheter har använts för att skapa en reversibel fläkt anpassad för decentraliserad ventilation.

Styrning av luftflödet

I XENION-fläkten är den patenterade inVENTron® tekniken inbyggd. Genom luftgejdrar på båda sidor om fläkten styrs luftflödet på ett optimalt sätt. Utan styrning av luften skulle luftflödet bli ojämnt fördelat i den keramiska växlaren och verkningsgraden lägre och ljudet högre.

Temperaturövervakning

Som standard levereras XENION-fläkten med temperaturövervakning vilket gör att den vid låga temperaturer på inkommande luft ökar frånluften.

Xenion med unik Vindtrycksstabilisator

Xenion fläkten känner av förändrade lufttryck från utsidan tex om det är stark vind och anpassar automatiskt hastigheten på fläkten för att nå luftflödet enligt styrpanelen. Vindtrycksstabilisatorn gör att XENION-fläkten uppfyller S3-klassificeringen enligt EN 13141-8.

Ljud

Xenion fläktens utformning är central för ljudprestandan på ett flertal sätt. Genom att maximera diametern på fläkten går fläkten på så lågt varvtal som möjligt. Fläktbladen är utformade så att de skall arbeta lika bra i båda riktningarna utan behöva kompensera med högre hastighet i en riktning. Fläktbladen har i sin utformning små vågor som liknar en vinge för att på så sätt aerodynamiskt skära genom luften med minimal turbulens. Minskad turbulens från fläktblad och som konsekvens av styrningen av luftflödet är centralt för ljudbilden.

Fläktbladens utformning försvårar dessutom för ljud att komma in från utsidan då de arbetar som ”vägg” genom att täcka ytan.

Xenion fläkten med guider som styr luftflödet
XENION fläkten

XENION tekniken i produkter

Först att lanseras var iV Smart+ själva grunden i det decentraliserade systemet. Med hjälp av inVENTron (guiderna) når fläktenheten en värmeåtervinning på 87% Under 2019 lanserades så den nyutvecklade iV Twin+ som produkt nummer 2 med tekniken. Med 2 fläktar i samma går det att kalla den en rumsventilator med 94% värmeåtervinning enligt EN13141-8.

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!