Komfort styrkort till Silvento EC

 

Silvento EC eller Silvento KL-EC har ingen inbyggd intelligens utan får sin funktionalitet genom komfort styrkortet. På styrkortet kan ett antal funktioner ställas in, enligt nedan.  Vanligast är att fläkten aktiveras när taklampan tänds och när det är fuktigt i rummet, sk behovsventilation.

Funktioner komfort styrkort

• Grundventilation – mängd luft som sugs ut konstant
• Behovsventilation – mängd luft som sugs ut vid aktivering (tex väggbrytare)
• Intervall – om fläkten ska startas då och då för att ventilera (exempelvis 30 minuter var fjärde timme)
• Eftergångstid – hur länge fläkten ska fortsätta
gå efter att exempelvis väggbrytaren slagits ifrån
• Påslagsfördröjnng – hur långt efter fläkten
ska starta efter att man slagit till väggbrytaren
• Aktivering med fuktgivare

Kategori:
 

Beskrivning

Silvento EC eller Silvento KL-EC har ingen inbyggd intelligens utan får sin funktionalitet genom komfort styrkortet. På styrkortet kan ett antal funktioner ställas in, enligt nedan.  Vanligast är att fläkten aktiveras när taklampan tänds och när det är fuktigt i rummet, sk behovsventilation.

Funktioner komfort styrkort

• Grundventilation – mängd luft som sugs ut konstant
• Behovsventilation – mängd luft som sugs ut vid aktivering (tex väggbrytare)
• Intervall – om fläkten ska startas då och då för att ventilera (exempelvis 30 minuter var fjärde timme)
• Eftergångstid – hur länge fläkten ska fortsätta
gå efter att exempelvis väggbrytaren slagits ifrån
• Påslagsfördröjnng – hur långt efter fläkten
ska starta efter att man slagit till väggbrytaren
• Aktivering med fuktgivare

Ytterligare information

Material:

Aluminium-, polyester- och pvcfolie i lager med stålhelix

Beställ Nr

1050080