Containerhus i tv-serien husdrömmar

Under 2018 byggde Sofia och Sebastian deras hus. Ett hus eller ett containerhus byggt med containrar som ”byggstomme”. I SVTs program husdrömmar var huset ett av programmen under 2018-2019.

The Swedish Herring House, ett containerhus med byggt av flera vanliga containrar

Varför bygga ett containerhus?

Sommaren 2018 träffade jag Sebastian och utöver ventilations så pratade vi lite allmänt om projektet.

Min fundering: Varför bygga ett containerhus?

Sebastian var glasklar: Varför inte?

Utöver utmaningen att bygga det första (först färdig) containerhuset i Sverige, fanns andra värden. Känslan av att få till ett unikt hus och möjligheten att tex få till det frihängade utskeppet. Kombinationen av plats och hus gör att det känns som att segla in i skogen.

Utsikt genom fönster, The Swedish Herring House

Utsikt köket, The Swedish Herring House

Trenden med Containrar och moduler

Generellt finns den en stor trend att prefabricera mer på fabrik. Länge har tex husfabrikanter byggt prefabricerade väggar på fabrik men nu blir det mer och mer vanligt att det byggs som moduler. Ofta är modulerna bredare än en 20 fots container och det behövs en ”specialtransport” mellan fabrik och byggplats. En del har istället haft tanken att bygga med containrar, vilket gör att de kan produceras och transporteras standardiserat, tex Econ. Det finns normalt ett överskott av containers i Europa och ett underskott i Asien så ofta är priset hanterbart.

Containerhus byggt med en container per lägenhet

Möjligheter och svårigheter vid ett containerhus projekt

Att bygga med containrar ger den direkta fördelen att bärigheten finns i containern. Utnyttjat på rätt sätt går det att skapa unika miljöer som tex uthängade partier. Används flera containrar så skapar placering av dem naturliga uteplatser eller verandor. Samtidigt är måtten begränsande, längden går att reglera men bredden väljs genom 1 eller flera containrar i bredd och höjden är bestämd.

Ett containerhus växer fram

Samtidigt som containerna är stabila som konstruktion är de också arbetsam vid håltagning.

Köldbryggor och isolering

En container är byggnadstekniskt en stor köldbrygga som blir varm på sommaren och kall på vintern. Genom att spraya polyuretanskum som isolering blir containern en termos som behåller temperaturen. I The Swedish Herring House isolerades vägarna invändigt medan tex Econs bostadsmoduler isolerats utvändigt.

Sebastian i containerhuset the Swedish Herring House

Varför välja decentraliserad ventilation i containerhus

Hus byggda av containrar eller moduler har många likheter. Till exempel är moduler och containrar ofta byggda i fabrik. Komplexiteten att montera ventilationskanaler är ofta det som avgör till fördel för decentraliserad ventilation. Ventilationskanlerna ger sänkt takhöjd, köldbryggor och gör bygget allmänt svårare.

Ventilationen i “The Swedish Herring House”

Huset är byggt med en Silvento frånluftsfläktar i bad och dusch. I tvättstugan sitter en ego med kontinuerlig värmeväxling i en enhet. Övriga delar av huset är ventilerat med par av e²:or. För att undvika att luft från kök “förorenar” luften i övriga bostaden sitter det ett par i köket. Läs mer om olika typer av ventilation här.

Montagerör till Lunos e2, monterat och isolerat med polyuretanskum
Montagerör

Hus till Silvento EC
Hus till Silvento

Är det lätt att bygga ett containerhus ?

I vårt fall följer vi många projekt från sidan och alla har utmaningar av olika slag. Vissa är återkommande, så som att marken kan komma med överraskningar. Det kan vara mer berg än förväntat, massor som saknar bärighet eller som i det är fallet mycket vatten som fördröjer och fördyrar.

Specifikt vid byggnation av containerhus känns håltagning och infästningen i containerns korten stål som ett moment som lätt underskattas. Det gick över 100 st 230 mm kapskivor för håltagning i containrarna. Utmaningen att undvika köldbryggor är en annan. Att isolera med polyurethaneskum är inget nytt men är känsligt för temperatur och fukt, så att skummet stannar på plats och expanderar “lagom” och i en container kan det bli mer påtagligt.

Att bygga på ett nytt sett som Sebastian och Sofia gjort ger nya erfarenheter. Nu när huset är färdigt och fått känslan av fiskfjäll på utsidan, samtidigt som rosten börjar skapa färgen och insidan ger den önskade direktkontakten med naturen så är de många kapskivorna och isoleringen som behövde skäras bort historia!

Samtidigt frågade jag Sebastian hösten 2020 om han skulle byggt med containers om han visst vad han vet idag. “Aldrig, inte en chans” var svaret som kom direkt, men det var direkt efter ett riktigt ryck för att få färdigt fasaden…………..

Broschyr decentraliserad bostadsventilation

Ladd ner vår översiktliga beskrivning av Energy Buildings tekniska lösning och produkter. Klicka på bilden!