Balanserad ventilation succé i Norge

Balanserad ventilation succé i Norge

Vi tar en titt på Energy Buildings motsvarighet i Norge – Lavenergisystemer!
Företaget etablerades för drygt fem år sedan och har sedan starten inriktat sig på decentraliserad ventilation eller balanserad ventilation som det kallas i Norge. 

Lavenergisystemer

Idag är Lavenergisystemer tre anställda och är verksamma inom renoveringsprojekt – med stor framgång!

Lavenergisystemer logga

Lavenergisystemer har hittat sin nisch i renoveringsbranschen i Norge. Det sker en ständig upprustning av befintliga flerbostadshus ägda av bostadsrättsföreningar. Man byter fönster, man tilläggsisolerar och man förbättrar fasaderna. En sådan renovering kan kosta upp mot en halv miljon per lägenhet.

Det gör att lägenheterna och byggnaden får energisparande egenskaper genom att de isoleras och blir tätare. Den naturliga självdragsventilation som tidigare fanns sätts då ur spel. Men ofta är man ovillig att lägga ytterligare renoveringskapital på ventilation utan hoppas att det inte kommer behövas. I Norge finns det inte heller samma regler för ventilation som vi har i Sverige.

Hus med balanserad ventilation från Lavenergisystemer
Yttergaller till balanserad ventilation från Lavenergisystemer

Det har tyvärr blivit en vanlig konsekvens efter sådana renoveringar att fuktproblem uppstår i lägenheter eller att man upplever att luften är dålig. Det är någonstans här som behovet av mekanisk ventilation blir en faktor som måste vägas in. Att växla luft, med värmeåtervinning, på enklaste och bästa sätt blir en prioritet. Så att de positiva effekterna från renoveringen består utan att några nya “negativa” uppstår.

Ventilation blir ett centralt problem

I dessa lägenhetsbestånd som kan vara allt mellan 20-60 år gamla så finns det helt enkelt inte plats att plötsligt installera ett ventilationssystem som kräver ett centralt fläktrum. Samma gäller lägenhetsaggregat eller kanaler till några av dessa system. Svårigheten att efterinstallera dessa kanalbaserade FTX-system i gamla hus gör också även vissa konsultfirmor inte aktivt rekommenderar ventilation när bostadsrättsföreningar ber om förslag på renoveringsåtgärder.

Det fanns ett inslag i norsk TV för några år sedan där en ingenjör som bodde i en renoverad bostadsrätt hade räknat på hur mycket energi som nu sparades, och kom fram till att det blev noll. Man hade inte brytt sig om någon värmeåtervinnande ventilation utan fick fönstervädra och det ledde antingen till höga värmeförluster eller för höga koldioxidhalter och fukthalter. Vinsten uteblev.

Ventilationslösningen blir balanserad ventilation

Med balansera ventilation/decentraliserade ventilations erhåller man mekanisk värmeåtervinnande ventilation genom att installera små ventilationsenheter genom ytterväggarna. Det påminner om vanliga luftventiler men innehåller alltså elektriska fläktenheter och keramiska värmeväxlare, där allt styrs via en styrpanel på väggen. Varje lägenhet får helt egen ventilation och egen styrning, utan att stjäla något installationsutrymme alls och påverkar därför inte heller boytan.

Norge och decentraliserad ventilation
Installation av fläktenhet i vägg

Morten och hans kollegor har arbetat med ventilation under lång tid och sedan 2013 bara med balanserad ventilation. Inledningsvis var de flesta kunderna bostadsrättsföreningar som redan gjort sina renoveringar och trodde de var klara.

Dessa installationer blev väldigt lyckade och de som fick denna nya ventilationstyp installerad var mycket positiva. Man behövde inte förstöra något av det som renoverats – varken inne eller ute, och äntligen fick man ett inomhusklimat som var i klass med resten av förbättringarna. Lavenergi Systemers ventilationslösning kommer in och blir en räddande lösning – som är enkel att genomföra.

Stark utveckling för mer prisvärt alternativ

Det tog inte lång tid innan det blev vanligare att Lavenergi Systemer kom med i renoveringsprocessen från början. Vissa aktörer hade inledningsvis svårt att tänka decentralt, något som är fallet också med de flesta andra nyheter i en traditionsbunden byggbransch. Detta har nästan helt försvunnit då allt fler ser nyttan och styrkan i denna nya smidiga ventilationslösning.

Stort referensobjekt med balanserad ventilation från Lavenergisystemer
Saelemyr BRL

Till dags dato har man utrustat över 1000 bostäder i Norge med denna ventilationstyp, och bara förra året fick man nya förfrågningar på ytterligare 500 lägenheter. Det är inte heller en nackdel att detta är ett prisvärt alternativ. Man får en effektiv bostadsventilation med balanserad ventialtion – genom en avsevärt enklare installation – till ungefär halva priset jämfört med system med centralt aggregat och sammanbindande kanaler. Det är det som är hjärtat i företagsfilosofin och den har anammats på ett mycket bra sätt i Norge.

Hur Lavenergisystemer arbetar

Lavenergi Systemer arbetar mycket målinriktat. Man är ute på evenemang, mässor och temakvällar och föreläser och förevisar sin ventilationsmetod till just segmentet bostadsrättsföreningar. Man har direktkontakt med styrelserna och besöker dem. Detta behövs för det är inte lätt att tänka nytt, och av naturliga skäl har bostadsrättsföreningarna aldrig gjort en liknande satsning förut och behöver därför mer vägledning.

Man utgår från information och kunskap om vad det är som påverkar ett inomhusklimat och går därifrån vidare. Bättre inomhusklimat – lägre uppvärmningskostnader – utan att behöva göra några stora ingrepp i fastigheten.

Lavenergisystemer kärnvärde
Lavenergisystemer visualiserar med Koytopyramiden

När styrelsen, eller deras konsult, uttrycker intresse så besöker personal från Lavenergisystemer själva objektet. De inhämtar uppgifter om fönster, möjliga installationspositioner, befintlig frånluft, väggmaterial och tjocklek. Utifrån detta gör man upp ett förslag och vad detta kräver för arbetsinsats. Detta innebär individuella lösningar, och säkerställer en lätt installation och en design som integreras i byggnadens stil.

Då styrelsen sedan presenterar detta för bostadsrättsinnehavarna så ställer Lavenergisystemer upp och deltar på möten och svarar på frågor. Om det är ett önskemål så kan man inleda med en testlägenhet och får på så vis en unik chans att själva få erfarenhet av vad de kommer installera. Detta uppskattas och är bara möjligt på decentraliserad ventilation där varje lägenhet får en helt egen och odelad ventilation.

Lavenergisystemer och Energy Building
Exempel på ventilationsberäkning i radhus från Lavenergisystemer

Om bostadsrättsföreningen  bestämmer sig och väljer att gå vidare så pratar Lavenergisystemer med det entreprenadföretag som ska utföra fastighetsrenoveringen. Det är viktigt att ha en bra kommunikation vilket gör att de snart inser att denna typen av ventilation faktiskt är mycket lätt att arbeta med och installera, trots att man inte gjort det förr.

Det faktum att systemet drivs med lågspänning gör att byggarbetarna kan både bygga in det och koppla det. En elektriker måste hur som helst in i lägenheterna lägenheterna under renoveringen ändå, men behöver då bara koppla starkström till transformatorerna. Detta sparar både tid och pengar.

Ventilationsägarna är positiva

Fastän man riktar sig  övervägande till bostadsrättsföreningar så säljer man givetvis också till enskilda hus och bostäder. Då används ofta lokala montörer som redan har samarbete med Lavenergisystemer, eller att kunden ordnar det via sin byggmästare. Man har också fått möjligheterna att vara med på några riktigt uppseendeväckande projekt, vara ett antal haft en utpräglad miljöprofil. Titta gärna på Lavenergisystemers referenssida >>

Referensobjekt ytterkåpa i fjällmiljö med balanserad ventilation från Lavenergisystemer
Referensobjekt ytterkåpa i fjällmiljö med balanserad ventilation från Lavenergisystemer

I vanliga fall hör man bara ifrån människor som är missnöjda. Men det har varit många som kommit med mycket positiv feedback. Detta är kanske för att de reagerat på ett problem och fått en bra lösning och bättre luft. Kommentarer har varit bland annat att “Det märks när vi kommer hem, känns inte instängt”, “Skillnaden känns”, “Inget drag längre i lägenheten längre”.

Referensobjekt med balanserad ventilation från Lavenergisystemer
Referensobjekt , kedjehus med balanserad ventilation från Lavenergisystemer

Ljudbilden är det klart vissa som reagerar på, flyttar man luft så hörs det och det är helt naturligt i en tyst bostad oavsett system. Man får tänka på att ljudet innebär bättre luft. Men vissa har till och med reagerat på det omvända, att denna decentraliserade ventilationen med dess inner- och ytterkåpor faktiskt stänger vägbuller och omgivningsljud ute bättre än de vanliga ventilationskanalerna gjorde förut.

Lavenergisystemer går en ljus framtid till mötes med sin balanserad ventilation. Morten förklarar framgången så här: 

“Man väljer oss för att vi gör det enkelt för våra kunder, med få ändringar i deras fastigheter, till en lägre kostnad. 
Det är utöver det sedan enkelt att använda och sköta vilket uppskattas av de boende oavsett vilken ålder de är i. 
Vi brukar säga att vi säljer inte ventilation egentligen – vi säljer ett gott inomhusklimat som också är förutsättningen för en god hälsa!”

Morten Storegjerde
Referensobjekt med balanserad ventilation från Lavenergisystemer

Läs mer om vår systemlösning med decentraliserad ventilation i vår broschyr nedan

Systemlösning med decentraliserad ventialtion i bostäder
Ladda ner
Artikeln är författad av vår medarbetare: Mattias